Ooh Aah Cantona

Baseret på den franske nationalsang (La Marseillaise):

Cantona, Cantona,
Cantona, Cantona,
Ooh ah, Ooh ah,
Ooh ah, Cantona,
Ooh ah, Le Cantona.

Baseret på “Go West”:

Ooh ah, Eric Cantona,
Ooh ah, Eric Cantona,
Ooh ah, Eric Cantona,
Ooh ah, Eric Cantona.

Baseret på “Oops upside your head”:

Ooh, ah, Cantona,
Say ooh ah Cantona.

ANNONCE