We’ve seen it all, We’ve won the lot

We’ve seen it all,
We’ve won the lot.
We’re man united
And we’re never gonna stop!
Ole ole, ole ola,
Ole ole ole ole ole ole ola!

ANNONCE